522. natyrë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

525. natyral, natyror / tipar i personit
532. burim

Shembull fjalish

Ruaje natyrën, mos i prit pemët!

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje