532. burim

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

522. natyrë
525. natyral, natyror / tipar i personit

Shembull fjalish

Në Banjë të Pejës buron uji termal Në Radavc të Pejës është burimi i Drinit të Bardhë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje