531. këshillë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

530. këshillë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Djali im është problematik, më duhet ta këshilloj

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje