530. këshillë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

531. këshillë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve ka këshilltarë nga Finlanda

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje