526. Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës garanton respektimin e rregulllave dhe parimeve në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje