527. Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore është përgjegjës për ruajtjen, mbrojtjen dhe konservimin e monumenteve të vjetra historike

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje