56. e martë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

943. e martë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në Prishtinë çdo të martë është ditë tregu.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje