566. Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal ua përcjell vendimet komunave që t’i zbatojnë ato

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje