568. Ministra e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit rural

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka përgjegjësi ta subvencionojë bujqësinë, t’i ruajë ambientin dhe pyjet nga degradimi i tyre

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje