583. Ministria e Punëve të Brendshme

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme nxirren dokumente të ndryshme siç janë pasaporta, letërnjoftimi, etj

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje