598. gjeografi

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

600. Gusi – Mali i ZI
601. Graçanica

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Në klasë po mbahet ora e gjeografisë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje