637. bakall

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1966. bakall

Kuptime tjera

752. përvëloj çajin

Shembull fjalish

Pastrova çajnikun

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje