752. përvëloj çajin

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1989. përvëloj çajin

Kuptime tjera

637. bakall

Shembull fjalish

A e përvëlove çajin ?

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje