644. edukatë fizike , ushtrime (bëj ushtrime)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

642. edukatë fizike , ushtrime (bëj ushtrime)
643. edukatë fizike

Kuptime tjera

645. gjimnastika, bëj ushtrime

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje