683. shofer

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

684. vetura / makina
685. vozis, ngas (i jap veturës)

Shembull fjalish

Në udhëtime të gjata me autobus, janë dy shoferë të cilët ndërrohen

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje