684. vetura / makina

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

389. vetura

Kuptime tjera

683. shofer
685. vozis, ngas (i jap veturës)

Shembull fjalish

Më është bërë pis makina, kështu që e dërgova për ta larë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje