712. vështirë, rëndë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

711. vështirë, rëndë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Ekonomia e Kosovës është në pozitë të vështirë/ të rëndë.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje