713. deodorant për femra ose meshkuj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

2110. deodorant për femra ose meshkuj

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Më mjafton deodorant aq sa më ka mbetur.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje