72. vazhdoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

623. vazhdoj

Kuptime tjera

187. shkoj

Shembull fjalish

(Une) duhet të vazhdoj të eci më gjatë që të arrij në shtëpinë time.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje