623. vazhdoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

72. vazhdoj

Kuptime tjera

621. shkoj

Shembull fjalish

Ne të dy po vazhdojmë ta ngasim biçikletën

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje