621. shkoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

156. shkoj
187. shkoj
622. shkoj
1699. shkoj

Kuptime tjera

623. vazhdoj

Shembull fjalish

Unë shkoj në punë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje