156. shkoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

187. shkoj
621. shkoj
622. shkoj
1699. shkoj

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Po shkoj ta takoj të dashurin/ën

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje