622. shkoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

156. shkoj
187. shkoj
621. shkoj
1699. shkoj

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Mirupafshim, unë shkova!

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje