756. ftohtë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1453. ftohtë

Kuptime tjera

651. dimri
757. acar

Shembull fjalish

Sot është koha e ftohtë.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje