755. hamendësohem

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

760. hamendësohem

Kuptime tjera

650. fakultet
754. studimi

Shembull fjalish

U hamendësova gjatë derisa m’u kujtua se kush ishte.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje