770. kapelë, sin.kësulë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

805. vë kapelën në kokë

Shembull fjalish

Gjyshja ime thurr kapela. Çfarë ngjyrë të pëlqen kapela ?

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje