769. banjo

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

801. lahem
802. lahem dhe fërkohem-lahem gjatë

Shembull fjalish

Pastroj banjon.

Kategoritë e temave


  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje