768. pjeshkë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

491. pjeshkë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

I dua pjeshkat e buta.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje