772. diplomë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

647. diplomë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Diplomën origjinale e ruaj në dosje.

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje