647. diplomë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

772. diplomë

Kuptime tjera

648. vulë
649. posta

Shembull fjalish

Me përfundimin e shkollës së mesme merret diploma

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje