648. vulë

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

647. diplomë
649. posta

Shembull fjalish

Të gjitha dokumentet origjinale duhet të vulosen

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje