649. posta

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Kuptime tjera

647. diplomë
648. vulë

Shembull fjalish

Pagova telefonin në postë sepse më ishte harxhuar kredia

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje