Gramatika

Të gjithë anëtaret e grupit punues të Gjuhës së Shenjave Kosovare të cilët kanë punuar në fjalorin elektronik në vitin e ardhshëm pra 2021 do të fillojnë të pasurojnë fjalorin elektronik edhe në fushën e Gramatikës.