214. ndihmoj, ndihmë, përkrahje

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

216. përkrahje
620. ndihmë

Kuptime tjera

202. asistent

Shembull fjalish

A mund të më ndihmosh ta shtyejmë makinën?

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje