216. përkrahje

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

214. ndihmoj, ndihmë, përkrahje
620. ndihmë

Kuptime tjera

Nuk ka kuptime tjera.

Shembull fjalish

Nëse keni nevojë, ju lutemi që ta pyesni drejtorin për përkrahje

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje