428. ushqimi

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1348. ushqimi

Kuptime tjera

459. ha

Shembull fjalish

Unë konsumoj ushqim dy herë në ditë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje