459. ha

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

1363. ha

Kuptime tjera

428. ushqimi

Shembull fjalish

Dje hëngra vetëm një herë

Kategoritë e temave

  • Kategoritë e temave

  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje